Uzlaşmazlıklarla Birlikte Çalışmak

EĞİTİMİN AMACI

İş yaşamında bireyler, sık sık diğer bireylerle uzlaşmazlık içerisine düşerler. Bu durum, bireylerin sıkça yakındıkları bir sorundur ve sorunu aşmanın yolu olarak çoğu kez uzlaşmazlıkların yok edilmesine çalışılır. Halbuki sorunun esas kaynağı uzlaşmazlıkların varlığı değil onlara bakış açısıdır. Uzlaşmazlıklara, hayatın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu, bireylerle ilişkilerimizi güçlenmesini sağlayabilecek birer fırsat ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıktığı gurupların karakteristik özelliği olarak bakarsak hem uzlaşmazlıkların yol açtığı sorunlardan kurtulmuş hem de onlardan etkili bir biçimde yararlanmış oluruz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

· Uzlaşmazlığın Tanımı

· Uzlaşmazlığa Yol Açan Sebepler

· Yapıcı Geri Bildirim Verebilmenin Önemi

· Uzlaşmazlık Çözüm Teknikleri