Uluslararası Projeler

Türkiye Cumhuriyeti, 80 yılı aşkın süredir rotasını ‘Batı'ya çevirmiş, Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği ‘Muasır Medeniyet' seviyesine ulaşmak için uzun bir yol yürümüştür. İçinde bulunduğumuz günler ise, bu yolda dönüm noktası sayılabilecek AB üyeliği'ne en çok yaklaşılan dönemdir. Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine başlamasından sonra AB ve Dünya Bankası kaynaklı fonlar ve bu fonların kullanımı için gerekli olan projelerin sayısında önemli ölçüde bir artış olmuştur.

Anılan projelerin ortak mantığı, Türkiye'nin ve dolayısıyla Türkiye insanının ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda AB kriterlerine ve standartlarına hazır hale getirilmesi ve üretilen mal ve hizmetlerden, yararlanılan sosyal haklara kadar Türkiye'deki çevresel ortamın da AB'ye uyumunun sağlanmasıdır. Bu noktada Türkiye'nin kullanımına sunulan bu fonlardan, ülkemizin ve insanımızın ihtiyaçlarına en uygun amaçları belirlemek ve bu doğrultuda projeler tasarlayarak hayata geçirmek gerekmektedir.

LİDEA, deneyimi, bilgi birikimi, uzmanlığı, referansları, kurduğu işbirlikleri ve ülkesinin insanına olan inancı ile AB ve Dünya Bankası fonları ile yürütülecek pek çok proje hazırlamış, hali hazırda yer almakta ve daha büyük projelere sizlerle birlikte imza atmaya hazırlanmaktadır.