Uluslararası Fonlar

Uluslararası fonlar (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, UNDP vb..) Giderek artan globalleşme nedeni ile artık yerel sorunlar artık daha fazla yerel olarak kalmamaktadır; küresel ekonomi benzer sorunlara benzer çözümler aramaktadır.

Avrupa Birliği, Dünya Bankası, UNDP gibi uluslararası örgütler çeşitli ülkelerde sosyal, ekonomik ve yapısal problemlerin çözülmesi için uygulanacak olan aktivitelerin finansmanı sağlayan örgütlerin başında yer almaktadır.

Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine başlamasından sonra bu fonlarda bu fonların kullanımı için gerekli olan projelerin sayısında önemli ölçüde bir artış olmuştur. LIDEA'nın buradaki fonksiyonu karmaşık bir çerçevede sağlanan fonlarla ilgili metodoloji ve bütçeyi hazırlamada gerekli bilgiyi sağlamaktır.

LİDEA birlikte çalıştığı kuruma, uluslararası fonlarda teklif hazırlama ve uygulama kapasitesi kazandırmayı amaçlar.