Toplam Kalite Yönetimi

EĞİTİMİN AMACI:

Toplam Kalite kavramının, öneminin ve öncelikle kişilerden başlayarak bir sistem olarak hurum ve kuruluşlara katkısının anlatılması. Toplam Kalite Yönetiminin sadece bir sistem olarak da değil, bir hayat felsefesi olarak benimsenmesinin sağlanması.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

· Kalite kavramının tanıtımı

· "Toplam Kalite Yönetimi" olgusunun tanıtılması

· Temel kalite bilincinin oluşturulması

· Kalite kavramı bağlamında liderlik bilincini oluşturma

· Kurumun misyon ve vizyonunun çalışanlarca belirlenmesi

· Takım çalışması ve kurum-içi iletişim eğitimi

· Değişim yönetimi ve toplam kalite

· "Toplam Kalite Yönetimi"nde altı anahtar

· Sistem hatalarını bulma ve değerlendirme

· Öneri değerlendirme sisteminin kurulması

· İş tanımlamalarının hazırlanması ve iç denetim sisteminin kurulması

· "Toplam kalite yönetim sistemi" ile ilgili değerlendirmeler ve ulaşılan son noktanın yorumu

· ISO 9000 standartlarının tanıtımı

· Renklerin Etkisi