Takım Oyunu

EĞİTİMİN AMACI:

Birden çok kişinin çalıştığı kurum ve kuruluşlarda grupların takımlara dönüştürülmesi ve birbirini tamamlayan parçalar halinde uyum içinde verimli çalışmanın sağlanabilmesi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

· Bireysel çalışma yöntemlerinden takım bilincine geçiş

· Ben'den biz'e - biz'den hepimiz'e anlayışı

· Ait olma duygusu

· Resmi ve Gayri resmi takımlar

· Doğru takımı oluşturma

· Liderlik ve takım oyunu

· Takımda iş bölümü

· Takım içinde ve takımlar arası iletişim

· Başarının paylaşılması ( Biz başardık diyebilmek )

· Takım içinde ödül, ceza ve adalet anlayışı