Takım Olarak Çalışmak

EĞİTİMİN AMACI

Modern iş dünyasının egemen kültürü takım bazlı örgütlenme anlayışı üzerine kurulmuştur. Başarılı olmak isteyen modern şirketler, başarılı takımlara ihtiyaç duyarlar. Başarılı takımlar ise, takım olarak çalışmayı bilen, takım olmanın önemini, takım olma sürecini ve bu sürecin içeriğini kavramış takım üyelerinden oluşmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

· Farklılıkların Farkında Olmak

· Takım Olma Süreci

· Farklı Takım İçi Roller

· Yaratıcı Düşünme Ve Takım Olma