"Geri Dönüşüm" Danışmanlığı nedir?

Ülkemizde artan sanayileşmenin sonucunda üretim tesislerinden çıkan geri dönüştürülebilir sanayi atığı miktarında artış gözlemlenmişir. Buna ek olarak, son yıllarda tüketim alışkanlıkları değişerek hızlanmış bunun neticesinde de evsel atık miktarında da artış gözlemlenmiştir.Bu atıkların birçoğu ayrıştırılarak geri dönüştürülerek ülke ekonomisine geri kazandırılabilmekte ve çevre üzerine olan etkileri asgariye indirgenebilmektedir. Ülkemizde geri dönüştürülebilir atıklara hala çöp gözüyle bakılmakta, gerekli altyapılar yetersiz kalmakta, bundan hem ülke ekonomisi hemde çevre olumsuz yönde etkilenmektedir.

AB uyum sürecinde çevreye verilen önem ve hassasiyet doğrultusunda son yıllarda geri dönüşüm, toplama ve ayrıştırma firmaları faaliyete geçmiştir. Fakat, yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, bu firmaların birçoğunun kapasite yetersizliği, yüksek maliyetler, toplanan ve ayrıştırılan ürünün satış-pazarlama konusunda yetersiz kalması gibi sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bizler, gençLİDEA, olarak bu tür sorunlar yaşayan firmalara bu sorunları elimine edici öneriler sunmak amacı ile özellikle "Geri Dönüşüm" sektöründe faaliyet gösteriyoruz.