Proje Yönetimi Eğitimleri

LİDEA, yurtiçinde ve yurtdışında, gerek tek başına, gerekse de konsorsiyum olarak ortaklaşa gerçekleştirdiği projelerde, sağladığı yüksek kaliteli hizmetler ile sektöründe önemli başarılara imza atmıştır. LIDEA, yalnızca proje dizayn eden ve buna ilişkin uzman takımını sağlayan bir danışmanlık firması olarak değil, projenin bizzat uygulayıcısı olmak yönüyle de engin bir saha tecrübesi ve ulusal ve uluslararası network ağı sağlamıştır.

İhtiyaç analizini takiben mantıksal çerçeve oluşturarak devam ve 5N+2K (Ne, Nerede, Ne Zaman, Neden, Nasıl, Kim ve Kaça?) formülünü uyguladığımız projelerimizde, metodoloji geliştirilmesinden uygulanma safhasına kadar pek çok alanda aktif görev yapmaktayız. LİDEA, bugüne kadar uyguladığı çeşitli Avrupa Birliği, Dünya Bankası, ve Kalkınma projeleri ile uzmanlık sıfatını elde etmiştir.