Öğrenmeye Yatırım Yap

EĞİTİMİN AMACI

Öğrenmek, nasıl yapılacağı öğrenilmesi gereken bir eylemdir. Her bir birey, belirli teknikleri yardımı ile, kendisi için en etkili, en kalıcı ve en hızlı öğrenme şekillerini fark edip öğrenim sürecini buna göre değiştirebilir. Bu durum yalnızca bireye zaman kazandırmayacak, onun öğrenmekten aldığı zevki arttırarak kişisel gelişimi için ek bir motivasyon sağlayacaktır. Temel amacı bu olumlu sonucu yaratmaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

· Farklı Öğrenme Şekillerinin Tanımlanması

· Kişinin Kendisi İçin Özelleşmiş Bir Gelişim Programı Geliştirmesinin Yararları

· Kesintisiz Öğrenme Kavramı

· Öğrenme Sürecini Daha Etkin Kılacak Araçlar