Kobiler İçin Hibe Eğitimi

Talep Edilen Eğitimin Adı: KOBiler için hibe programlarına başvuru eğitimleri;

Eğitimin Amacı : Yabancı ve yerli çeşitli kurumlar ve fonlar, Türkiye’deki girişimcileri desteklemek amacı ile yapılacak yatırımların bir kısmını hibe olarak destekleyen programlar açmışlardır. Uygun formatta hazırlanan başvurular ile bu hibe fonlarından yararlanmak ve Kobi’yi/işletmeyi büyütmek mümkündür. Bu program, yararlanıcı adaylarını hibe programları hakkında bilgilendirme, hazırlık ve başvuru süreclerinin aktarılmasına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Eğitimin İçeriği :

1. Hibe destek programlarının işleyişi

a. Genel işleyiş

b. Yararlanıcı katkısı

c. Hazırlık

d. Uygulama

e. Raporlama

f. Finansal zorunluluklar

2. Firmanın programlara hazırlık yapması

a. Hibe programlarının takibi

b. Uygun program belirleme

c. Gerektiğinde ortak bulunması

d. Fizibilite ve proje hazırlama

3. Temel Proje Döngüsü eğitimi;

a. projelerinin mantıksal yapısı

b. 5N+2K proje yönetimi

c. Aktivite planı

d. Logical framework

e. görünürlük

f. sürdürülebilirlik

4. Başvurulabilecek programlar;

a. Kırsal kalkınma programı

b. Sandez programları

c. Tübitak programları

d. Kalkınma ajanslarının destek programları

e. AB mal alımı ihaleleri

Toplam eğitim saati; 36 saat

NOT: 1. Eğitim işleyişinde şimdiye kadar yapılan başarılı projelerden örnekler, başvuru formları ve uygulamada karşılaşılan problemler her başvuru programı için ayrı ayrı üzerinde durulacaktır.

2. eğitim malzemeleri ve örnek formlar dağıtılacaktır.