Kendi Gelişimini Kontrol Etmek

EĞİTİMİN AMACI

Bireysel gelişimin en önemli adımlarından birisi bireylerin kendi kendilerini disipline etmeleri ve kendilerine dönük beklentiler ışığında belirli hedefler koymalarıdır. Kişisel gelişim konusundaki sorumluluğun kabulü ile birlikte oluşan böylesi bir süreç, kaçınılmaz olarak sürekli öğrenme döngüsü ile sonuçlanacak ve bireylerin kişisel gelişimlerinin sürekli bir halde, başarı yönünde ilerlemesini sağlayacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

· Kendi Gelişimini Yönetmenin önemi

· Beklentileri Belirlemek ve İş Tanımlarını Kullanabilmek

· Sürekli Öğrenme Döngüsünü Etkili Kılacak Teknikler