Kalkınma Ajansları Mali Destek Programları

Kalkınma Ajansları Hibe Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda ve ilgili bölgenin kalkınma ajansı tarafından yürütülen hibe programlarıdır. Kapsam olarak AB hibe programları ile benzerlikler içeren Kalkınma Ajansları Hibe Programları bölgelerin ihtiyaç ve sorunlarından hareketle önceliklerini belirlemektedir.

İktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.

Türkiye'de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur.Bu ajanslar;

Çukurova Kalkınma Ajansı; Adana, Mersin (Açık)

İzmir Kalkınma Ajansı; İzmir (Açık)

Karacadağ Kalkınma Ajansı; Diyarbakır, Şanlıurfa

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

Fırat Kalkınma Ajansı; Bingöl, Elazığ, Tunceli, Malatya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı; Isparta, Antalya, Burdur

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı; Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı; Erzurum, Erzincan, Bayburt

Dicle Kalkınma Ajansı; Batman, Mardin, Şırnak, Siirt

Kuzey Ege Kalkınma Ajansı; Afyonkarahisar, Manisa, Uşak, Kütahya (Açık)

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı; Bitlis, Hakkari, Muş, Van

Mevlana Kalkınma Ajansı; Konya, Karaman

İstanbul Kalkınma Ajansı; İstanbul (Açık)

Ankara Kalkınma Ajansı; Ankara

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı; Bursa, Eskişehir, Bilecik (Açık)

İpekyolu Kalkınma Ajansı; Kilis, Gaziantep, Adıyaman

Trakya Kalkınma Ajansı; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı; Çanakkale, Balıkesir (Açık)

Güney Ege Kalkınma Ajansı; Aydın, Muğla, Denizli (Açık)

Ahiler Kalkınma Ajansı; Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı; Kayseri, Sivas, Yozgat

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı; Bartın, Zonguldak, Karabük (Açık)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı; Çankırı, Sinop, Kastamonu

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon

Serhat Kalkınma Ajansı; Iğdır; Ağrı, Ardahan, Kars

Bizler gençLİDEA olarak, Hibe Programı açılan bölgenin öncelikleriyle örtüşecek şekilde firmanız için gereken projelendirmenin yapılması, bu projenin hazırlanması,sunulması ve hibenin alınması ile birlikte sizlerle bu projenin yürütülmesi gibi faaliyetlerden sorumlu olacağız.