İş Planı Hazırlama

 

EĞİTİMİN AMACI:

Girişimcilerin iş kurma süreçlerindeki en büyük destekçilerden biri olan iş planının neden titizlikle hazırlanması gerektiğini vurgulamak, iş planın içeriği ve hazırlanması ile ilgili temel bilgileri girişimcilere aktarmak.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

· İş Planı Nedir?

· Neden İş Planı Hazırlanmalı

· İş Planının Amacı ve Kullanımı

· İş Planı Yapısı ve Geliştirilmesi

§ Girişimci Hakkında Bilgiler

§ Kurulacak İş Hakkında Bilgiler

Kurulacak İşin Yasal Yapısı
Kurulacak İşin Ortaklık Yapısı ve Ortaklar Hakkında Bilgiler
İşin Kurulması için Alınacak İzinler, Ruhsatlar ve Diğer Resmi Dokümanlar
Kuruluş Dönemi Planı
§ İş Fikri ile ilgili Piyasaların Özelliklerinin Araştırılması

İş Fikrinin Dahil Olduğu Sektörler ve Özellikleri
Kurulacak İşletme ile İlişkili Olacak Piyasaların ve Özelliklerinin Araştırılması
Ürün/Hizmetin Hedef Müşteri Kitlesi ve Özelliklerinin Araştırılması
Hedef Pazardaki Rakipler ve Rekabet Durumunun Araştırılması
§ Pazarlama Planının Geliştirilmesi

Pazarlama ve Satış Hedeflerinin Belirlenmesi
Pazardaki Rekabete Yönelik Önlemlerin Belirlenmesi
Satış Tahminlerinin ve Planlarının Hazırlanması
Ürün/Hizmetin Fiyatlandırılması
Ürün/Hizmet Dağıtım Yöntemleri ve Kanallarının Belirlenmesi
Ürün/Hizmetin Pazarlanması için Kullanılacak Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi
Pazarlama Planının Hazırlanması
§ Ürün/Hizmet Üretim Süreçlerinin Belirlenmesi ve Planlanması

Ürün/Hizmetin Üretimi ile İlgili İş Akışlarının Hazırlanması
Üretim Planlarının Hazırlanması
Üretim/Sunum için Gerekli Makine ve Ekipmanların Belirlenmesi
Üretim/Sunum için İhtiyaç Duyulan Hammadde ve Diğer Girdilerin ve Tedarik İmkanlarının Belirlenmesi
İşgücü İhtiyacının Belirlenmesi ve Planlanması
Kuruluş Yeri Seçimi ve Özellikleri
§ Kurulacak İşletmenin Organizasyon Yapısı ve Yönetim Sistemi

Üretim/Hizmet Dışındaki Ana Süreçlerin Belirlenmesi ve Planlanması
Üretim/Hizmet Haricindeki Destek Süreçlerin Belirlenmesi ve Planlanması
Kadroların ve bu kadrolara ait Görev, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi
§ Kuruluş ve İşletme Dönemi Finans Planlaması

İşletmenin Kuruluşu için Başlangıç Yatırım İhtiyacının Belirlenmesi
İşletme Sermayesinin ve İşletme Giderlerinin Belirlenmesi
Toplam Yatırım İhtiyacının ve Bunu Karşılayacak Finansman Kaynaklarının Belirlenmesi
İşletmenin Finans Hareketlerinin Belirlenmesi, Nakit Akışının Hesaplanması ve İşletme Karlılığının Ölçülmesi
§ Aylık veya Haftalık Bazda Aktivite Planının Oluşturulması

· İş Planının Hazırlanması Sırasında Yararlanılacak Yöntemler

§ Bilgi Edinme Yöntemleri ve Kaynakları

§ Faydalanılabilecek Bilgisayar Yazılımları

§ İş Planı Şablonu

· Örnek İş Planı Sunumu