İletişim ve Dinleme

EĞİTİMİN AMACI

İletişim, herkesin bildiği ancak çok az kişinin doyurucu biçimde tanımladığı bir insan etkinliği, bir sanattır. Bu sanatın inceliklerine hakim olunduğunda günlük yaşamda karşılaşılan sorunların pek çoğu kendiliğinden çözülecek, iş yaşamında başarı kaçınılmaz bir hale gelecektir.

‘İletişim ve Dinleme' modülü hayatımızda bu derece önemli olan iletişimin iki farklı boyutunu aynı anda konu edinmektedir. Modülde yalnızca sözlü ve sözsüz mesaj iletme biçimleri anlatılmamakta, bu mesajların doğru bir şekilde algılanması için gerekli olan ‘doğru ve aktif dinleme'yi de irdelemektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

· İletişim Sürecinin Aşamaları

· Yanlış ve Eksik İletişimin Sebepleri

· Sözsüz İletişimin Önemi

· Etkili Çift Yönlü İletişim Kurabilme Teknikleri

· Aktif Dinleme Teknikleri