İletişim Becerileri

EĞİTİMİN AMACI:

Bireylerin kişiler arası, grup içi ve topluluk ile iletişim becerilerini arttırmak, ifade ve anlaşılırlık düzeyini yükseltmek. İletişim becerileri sayesinde sosyal ve işe yönelik verimliliği arttırmak.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

· İletişim konsepti

· Diyalog kurma ve geliştirme

· Özel soruların kullanımı

· Güven yaratma

· Etkili iletişim teknikleri

· Aktif dinleme

· Sözsüz iletişim (vücut dili)

· İletişimde işaret, sembol ve sloganlar