Güven Oluşturma

EĞİTİMİN AMACI

Takımların varlıklarını sürdürebilmelerinin temel koşulu, gurup üyeleri arasında bir güven ilişkisinin var olmasıdır. Bu ilişkinin doğru ve sağlam bir şekilde tesisi, gerek günlük hayattaki sosyal gurupların sağlıklı bir biçimde yürüyebilmesi için gerekse iş yaşamındaki takım ve gurupların verimli çalışabilmesi ve etkili olabilmesi için gerekli şartlardan birisidir. Güven, bütün başarı hikayelerinin altında yatan gizli unsurdur.

Güven oluşturma eğitimi kişilerin günlük hayatlarında ‘güven' kavramının önemini anlamaları ve ‘güven'i kişiler arası ilişkilerde doğru bir biçimde kurup sürdürebilmeleri için kişilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

· Güven Oluşturma Yolları

· Güveni Sürdürebilme Yolları

· İş İlişkilerinde Güvenin Önemi

· Güven Kırıcılar