Geri Beslemenin Temelleri

EĞİTİMİN AMACI

Birincil bir mesaja tepki olarak beklenen ve yorumlanan ikincil tür iletişim olarak ‘geri besleme', birey veya gurupların kendilerini geliştirmek için kullanabilecekleri yöntemlerin en önemlilerindendir. Geri besleme, özellikle nicelik açısından geniş guruplarda bilgi aktarımında kullanılan en önemli yöntemdir. Yalnızca takım liderlerine değil takım üyelerine de yol gösteren ve onlara kendilerini geliştirebilecekleri yönü gösteren bir yöntem olarak geri beslemenin etkin kullanımı, onun önemini bilmek ve kullanım yollarına hakim olmaktan geçmektedir.

İletilecek bilginin doğru ve yapıcı bir biçimde geri bildirim formatına nasıl sokulacağının ve geri bildirimin nasıl alınıp ne şekilde yorumlanması gerektiğinin bilinmesi örgütlerin geri beslemeden en etkin biçimde yararlanmalarını sağlayacaktır. Bu da, örgüt içi bilgi akışında bir hızlanmaya ve dolayısıyla örgütün ve çalışanlarının gelişim yönündeki değişimlere açık olmasına yol açacaktır. Değişime açık, örgüt iç bilgi akışı hızlı ve verimli olan, kısacası geri besleme yöntemini yoğun bir biçimde kullanan şirketler ise 21. yy.ın başarılı şirketleri olmaya aday şirketlerdir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

· Geri Beslemenin Tanımı

· Gelişim Sürecinde Geri Beslemenin Önemi

· Etkili Bir Biçimde Geri Besleme Verebilmek

· Doğru Bir Biçimde Geri Besleme Almak ve Yorumlamak