gençLIDEA olarak...

Günümüzde artan rekabetten dolayı firmalar rekabet etmekte bazı sorunlar yaşamaktadır. Doğru bir pazar araştırması ve pazarlama planının hazırlanması ile firmalar rakiplerine karşı avantaj yaratarak bir adım ileri gidebilmektedirler. bu nedenle, pazar araştırması ve pazarlama günümüz iş hayatında çok önemli bir farklılaşma aracı haline gelmiştir. Bize bu taleple gelen danışanlarımıza gençLİDEA olarak sunacağımız hizmetler ise şu şekilde olacaktır;

  • Ürün ve sektör bazlı pazar araştırması
  • Rakip analizinin yapılması
  • SWOT analizinin ve ihtiyaç duyulursa PEST/EL analizinin yapılması
  • Ürün için doğru hedef kitlesinin tespit edilmesi
  • Ürünün müşteriye sunacağı faydanın ve ürünün esas amacının belirlenmesi

Bütün bu çalışmaların yapılmasının ardından 4P (Product/Place/Price/Promotion) içerikli, tüketicilerde bir marka bilinci oluşturması ve daha sonrasında marka farkındalığının yaratılması amacıyla bir pazarlama planının hazırlanması ile bu planın uygulanması.