Değişim Yönetimi

EĞİTİMİN AMACI:

Her gün gelişen ve değişen dünyada, bilgileri vermek ve yol göstermek, az zararı verecek şekilde algılanıp yönetilebilmesi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

· Görev ve yetki devri

· Değişim Yönetimi

· Köklü ve sürekli değişimleri algılama

· Değişimle başa çıkabilme

· Değişim yönetiminde liderin rolü

· Güven yaratmak ve değişimin sancılarını azaltmak

· Yol haritası oluşturmak

· Kısa-orta ve uzun vadeli hedeflerin saptanması

· Vizyonun paylaşılması

· Rollerin ve işlevlerin yeniden tanımlanması

· Başarıyı kutlama