Business Class Danışmanlık

Business Class Danışmanlık

· Kişisel ve kurumsal imaj danışmanlığı

· Kurumsal kimlik yaratma ve koruma

· PR ve tanıtım kampanyaları

· Marka bilinirliliği

· İsim, marka ve patent hakları

· Kurum içi ilişkiler ve verimlilik

· Yeterliliğe dayalı eleman seçme ve yerleştirme

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel ve Kurumsal İmaj Yönetimi

Çağımıza damgasını vuran rekabet, imaj ve kimlik düşüncelerinin yeniden ele alınarak geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. İmaj ve kimlik yaklaşımları kişisel ölçekte olduğu kadar kurumsal ve örgütsel anlamda da incelenmek zorundadır.

İster kamu kuruluşu isterse özel sektör kuruluşu olsun hepsi de çalışanlarıyla bütünleşmek ve kurumun çalışanlarını, çalışanlarında kurumu en mükemmel şekilde ifade ve temsil etmesini sağlamak zorundadır. Bu imaj kurumdaki en küçük çalışandan en üst düzey yöneticiye kadar bütünlük göstermelidir. Çünkü çalışanlar örgütün dış dünyaya açılan pencereleridir. Bu nedenle kurumlar yoğun olarak uygun bir kimlik edinme ve başarılı bir imaja sahip olma çabası içine girmek zorunda kalmışlardır. Ancak bu çaba, çoğu kez kısa vadeli başarılar getirmektedir. Çünkü pek çok kişi ve kurum, kurum kimliğinin ve imajın görsel kimlikten ibaret olduğunu düşünerek yanılmaktadır.

 

 

 

Kurumsal Kimlik Yaratma

Kurumsal kimlik yaratma kavramı son bir kaç yıldır üzerinde önemle durulan çalışmalardan biri olmuştur. Doğru yönde ve kurum kimliği unsurlarını dikkate alarak geliştirilen bir kimlik stratejisi kurumların hem çalışma hayatındaki yerini sağlamlaştıracak, hem de imajlarını istedikleri yönde geliştirmelerini kolaylaştıracaktır. Kamuoyunda başarılı olarak nitelendirilen pek çok kurumun, kurumsal kimliklerini gerektiği gibi şekillendirdikleri bilinirken, kısa sürede ortaya çıkıp kaybolanların ise bu unsuru göz ardı ettikleri görülmüştür.

 

 

 

İsim, Marka Ve Patent Hakları

Çok emek verilerek piyasaya sunulan ürünlerin taklitlerinin türemesi her gün karşılaştığımız bir durumdur. Firmanıza özgü tasarım veya ürünlerin sahipsiz ve korumasız olarak her türlü taklit ve suiistimale açık bir şekilde piyasaya bırakılması düşünülemez. Oldukça vakit alan ve uğraştırıcı bir süreç olan İsim, marka ve patent haklarının alınması ve korunmasına ilişkin yasal prosedürün yürütülmesi ve tamamlanması danışmanlık hizmetimizin temelini oluşturmaktadır.

 

 

 

Kurum İçi İlişkiler ve Verimlilik

Ekonomik düzenlemeler yapılırken, çoğu kez insani değerler gözden kaçırılmaktadır. İş dünyasında akılcı ekonomik düşünce tarzı hala ağırlığını korumaktadır. Bununla ilgili temel sorun, insanların çoğu kez finanssal denklemin dışında tutulmasıdır. İnsanların, duyguları, yürekleri, canları, ruhları ve rasyonel olmayan başka nitelikleri vardır. Kurumlar bunları dikkate aldığında, insanlar kendilerini gönüllü olarak tümüyle işlerine verirler. Bu tip nitelikler görmezden gelindiğinde, umursanmadığında ise tipik olarak işten çekilirler, pasif bir tutum izlerler. Danışmanlık portföyümüzdeki bu başlık, kurumları canlandırmak ve daha verimli kılmak için yapılabilecek organizasyonları konu edinmektedir.

 

 

 

Yeterliliğe Dayalı Eleman Seçme ve Yerleştirme

İnsan kaynakları yönetimi danışmanlığının en temel ve belirgin fonksiyonlarından biri yeterliliğe dayalı eleman seçme ve yerleştirme faaliyetleridir. Bu danışmanlık hizmetinin taşıdığı önem, kurumun devamlılığını sağlayacak personelin seçilmesinin kurum için taşıdığı önemden kaynaklanır. Günümüzde kurumun amaçlarını gerçekleştirecek elemanların bulunması başlı başına bir iş alanı olarak karşımıza çıkmıştır. Her etkinliğin en önemli bileşeninin insan olduğunun anlaşılmasından bu yana, alanında etkin, kalifiye ve uzman personel ihtiyacının belirlenmesi, uygun kişilerin işe alınması çok daha belirleyici bir süreç olarak rol oynamaya başlamıştır. İnsan kaynakları danışmanlığı hizmetlerimizin önemli bir çalışma konusunu oluşturan bu süreç, eleman ihtiyacının bildirilmesi veya tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla (bilgi bankamız, gazete ilanı,vb), başvuruların alınması, görüşmelerin yapılması ve uygun adayların talebi yapan firma ile görüştürülmesi ve seçimin yapılarak elemanın işe yerleştirilmesi çalışmalarını içerir. Bu danışmanlık faaliyetimizin firma yöneticilere sağladığı en büyük kazanç çok sayıda elemana ulaşabilme ve zaman kaybının önlenmesidir. Bu hizmetimiz, yoğun tempoda çalıştığı için bu uzun süreci yerine getirecek vakti bulamayan ve eleman seçme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmayan yöneticilerin en kısa zamanda en doğru elemanı bulabilmelerinde ciddi katkıları olmaktadır. Çünkü unutulmamalıdır ki "En değerli kaynağımız insan gücümüzdür"