Başarıya Ulaştıran Etkileşim Becerileri

EĞİTİMİN AMACI

Modern iş dünyasında, doğru şekilde kurulan etkileşim başarıya giden yolun temelini oluşturmaktadır. Temeli sağlam atabilmek ise, iletişimin anlamını kavramak, iletişimimizi başarılı kılacak beceri ve teknikleri bilmek ve bunları günlük yaşamımızda kullanmak ile mümkündür. ‘Başarıya Ulaştıran Etkileşim Becerileri' eğitimi bu anlayıştan hareket etmekte ve katılımcıların iletişimin iş yaşamı ve gündelik yaşamdaki önemini kavramasını, iletişim ile gelen bilginin değerini fark etmesini, işbirliği ve takım çalışmasının önemini algılamasını amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

· Enformasyonun Değeri

· İletişim Beceri, Araç ve Teknikleri

· SWOT analizi

· İşbirliği

· Takım Çalışması