Arabuluculuk

EĞİTİMİN AMACI:

Uzlaşmazlık yönetimi ve müzakere tekniklerinin en son seviyesi olan ve kişiler arası ilişkilerden, firmalar arası ve hatta uluslar arası ilişkilere kadar pek çok alanda dünyanın başvurduğu arabuluculuğa ilişkin tekniklerin aktarılması.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

· Muhtemel üçüncü taraflar

· Üçüncü tarafın müdahalesi

· Arabulucunun diğer üçüncü taraflardan farkı

· Arabulucunun rolü ve sorumlulukları

· Arabuluculuk süreci

· Arabuluculuk ile ilgili başarılı örnekler