AB Hakkında

AB ile tam üyeliğe hazırlık aşamasında gündemi en çok ilgilendiren konu müzakerelerdir. Müzakerelerinin esasını ülkemiz yasalarının AB müktesebatına uygun hale getirilmesi oluşturmaktadır. Bunun için de kamu kuruluşları ve hatta sivil toplum örgütleri binlerce sayfa ve bir o kadar da tutanaktan oluşan Avrupa Toplulukları müktesebatını incelerken uzmanlığa ihtiyaç duymaktadır. LİDEA, Avrupa Topluluklarının yapıları ve görevleri, müzakere teknikleri hakkında genel bilgi için danışmanlık hizmetleri ve müzakerelerin ana konularında, uzmanları ve akademisyenleri aracılığıyla seminerler vermektedir.