2007- Çevre Başlığında Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirme Projesi

Proje Adı: AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi

Fon Kaynağı: AB

Süresi: 12 ay

Başlangıç Tarihi: Ocak 2007

Bitiş Tarihi: Aralık 2007

Yer: Türkiye; Ankara, Sivas, Kahramanmaraş, Zonguldak, Manisa, Kütahya, Muğla, İstanbul, Bursa, Çanakkale

İlgili Taraflar: TEPAV; Regional Environmental Centre; Maastricht School Of Management; Lithuanian Free Market Institute; GAYA

Proje Konusu: AB müktesebat uyumlaştırılmasında Türkiye'nin Ulusal Program ve Katılım Ortaklığı'nı uygulamasına yönelik etki analizi kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 88/609/EC Konsey Direktifi'nin Türkiye'de benimsenmesine yönelik Avrupa'daki deneyimler aktarılarak, etki analizi modelini geliştirilmesi pilot uygulamanın yapılması sağlanacaktır. Hedef kitlenin etki analizi konusunda farkındalık düzeyi ve uygulama kapasitesi gelişecektir. Hedef kitle ile AB ülkelerindeki ilgili kuruluş ve üniversitelerdeki uzmanlar arasında iletişim ağı oluşturulacaktır.

Lidea'nın Rolü: Proje kapsamında Lidea, toplantı ve seminerlerin hazırlık ve organizasyonu, görünürlük materyallerinin, CD, afiş ve broşürlerin basımı ve dağıtımı konusunda hizmet vermiştir.