2006-2007 Turizmde Toplam Kalite-Van

Projenin adı: Turizmde Toplam Kalite-Van

Proje Sahibi: Van İl Özel İdaresi

Proje Başlangıç Tarihi: Ekim 2006

Proje Bitiş Tarihi: Eylül 2007

Proje süresi: 12 ay

Projenin amacı: Projenin amacı, çok yüksek bir turizm potansiyeline sahip olan Van'da turizmde toplam kalite ilkesini baz alarak, turizm sektöründe çalışanların mesleki bilgilerini güncelleştirmek, becerilerini geliştirmek, "turizm bilincini ve etiğini" topluma yaymak, "turizmi bir yaşam biçimi" haline getirmelerini sağlamak üzere, turizm sektöründe faaliyet gösteren dernek ve diğer sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile gerçekleştireceği eğitim faaliyetleri ile turizmde kalitenin artırılmasıdır. Hedef kitleyi kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler, muhtarlar, turizm sektörü işletme sahipleri, yöneticileri, seyahat acenteleri, diğer sektör çalışanları, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve esnaflar olmak üzere ilgili tüm halk oluşturmaktadır. Proje kapsamında, bir taraftan turizm işletmelerinde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere kısa süreli mesleki eğitim kursları, diğer taraftan da yöre insanının turizm ile ilgili değişik konularda bilgilendirilmesini sağlamak üzere çeşitli toplantı, seminer ve konferanslar düzenlenmiştir.

Lidea'nın Rolü: Proje kapsamında Lidea, eğitimlerin ve eğitmenlerin organize edilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması, toplantı, seminer ve konferasnların organizasyonu gibi konularda projeye katkıda bulunmuştur.