2006-2007 KAYEP

Proje Adı: KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE PAZARLAMA PROJESİ (KAYEP Projesi)

Fon Kaynağı: AB


Süresi: 12 ay


Başlangıç Tarihi: Aralık 2006


Bitiş Tarihi: Kasım 2007


Yer: Malatya


İlgili Taraflar: Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
Malatya Kayısı Vakfı
İnönü Universitesi
GAYA


Proje Konusu: Malatya bölgesinde hem kayısının üretiminde hem de pazarlamasında çok çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Ancak sorunların öncelik sıralamasına ilişkin bilimsel çalışma yapılmamış ve ilgili tüm kesimlerce ortak bir anlayış geliştirilememiştir. Ayrıca bu durumun doğal sonucu olarak üzerinde uzlaşılmış ve sistemli olarak uygulanan çözüme yönelik politikalar yeterince etkili değildir. Bu sebeple bölgenin en önemli gelir kaynağı ile ilgili var olan sıkıntılar giderek artmaktadır. Bu projenin genel hedefi, sözü geçen temel sorunlara inerek yüzeysel diğer bütün sorunların çözümüne ilgili tüm tarafların önerileri ve katılımları ile bir temel oluşturmaktır. Bunu gerçekleştirmek için Malatya merkez ve ilçelerinde kayısı üreticilerine (çiftçilere), KOBİ'lere ve ilgili kurum ve kuruluşlara ürün geliştirme, işleme, pazarlama, reklâmcılık, markalaşma, yeni ürün elde etme ve uzun vadeli düşünme gibi alanlarda eğitim verilecektir. Böylece, mevcut olan kuru kayısı üretiminden elde edilen gelir arttırılacak ve bölge ekonomisine katkıda bulunulacaktır.

Lidea'nın Rolü: Proje kapsamında Lidea, çiftçiler için ürün kalitesini ve miktarını artırmaya yönelik temel eğitimlerin verilmesi; kobilerin ara kademe ve üst düzey yöneticilerine; vizyon kazandırma, pazarlama, markalaşma, yeni pazarlar bulma ve dış ticaret konularında eğitim verilmesi, görünürlük aktivitelerinin yapılması gibi hizmetler sağlamıştır.