2006-2007 Kadınların Ekonomik ve Sosyal Hayata Entegrasyonu-1

Proje Adı: Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu- 1


Süresi: 12 ay


Başlangıç Tarihi: Temmuz 2006


Bitiş Tarihi: Haziran 2007


Yer: Elazığ, Malatya 


İlgili Taraflar: GAYA

Proje Konusu: Bu projenin amacı eğitim yolu ile hedef bölgedeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonuna katkı sağlamaktır. Bu kapsamda bölgedeki 100 kadına okuma-yazma, iletişim becerileri, temel sağlık, vatandaşlık ve girişimcilik eğitimleri verilmektedir.

Lidea'nın Rolü: Proje kapsamında Lidea, eğitimcilerin sağlanması, eğtimlerin organizasyonu gibi konularda hizmet vermiştir.