2006-2007 Edremit Tarihi Eser Restorasyonu Projesi

Proje Adı: EDREMİT TARİHİ ESER RESTORASYONU PROJESİ

Fon Kaynağı: Avrupa Birliği MEDA Fonu

Süresi: 12 Ay

Başlangıç Tarihi: 1 Ekim 2006

Bitiş Tarihi: 30 Eylül 2007

Yer: Van

İlgili Taraflar: Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı
Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Tarihi Mirası Koruma Vakfı
Van Turizmi ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Geliştirme Derneği
Van İl Özel İdaresi
GAYA
Edremit Kaymakamlığı
Edremit Belediyesi

Proje Konusu: Evrensel insanlık mirasının bir parçası olan Edremit'teki tarihi kilisenin gelecek kuşakların kültür haritalarında, tarihi ve kültürel birikimine yakışacak yeri alabilmesi için, restore edilerek yok olup gitmekten kurtarılması ve böylelikle bölgenin mevcut turizm potansiyelinin güçlendirilmesi

Lidea'nın Rolü: Proje kapsamında Lidea, görsel ve basılı materyallerin dizaynı, açılış ve kapanış toplantılarının organizasyonu gibi konularda hizmet vermiştir.