2006-2007 BİKEP

Proje Adı: BÖLGESEL İSTİHDAM VE KOBİ GELİŞİM PROJESİ (BİKEP)
Fon Kaynağı: Avrupa Birliği MEDA Fonu
Süresi: 12 Ay
Başlangıç Tarihi: 1 Aralık 2006
Bitiş Tarihi: 30 Kasım 2007
Yer: Elazığ, Bingöl, Tunceli
İlgili Taraflar: Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Elazığ Şubesi
Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı
Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası
Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası
Bingöl Sanayi ve Ticaret Odası
GAYA
Proje Konusu: Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde ekonomik potansiyelin hareketlendirilmesi amacı ile işgücü kapasitesini ve verimliliğini artırıp, illerde faaliyet gösteren odalar, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve eğitim kurumları arasında işbirliği sağlayarak, yeni kobilerin kurulmasını sağlayacak, var olan KOBİler arasında ticaretin geliştirilmesine imkân verecek faaliyetlerde bulunulması.
Lidea'nın Rolü: Proje kapsamında Lidea, pazarlama, dış ticaret, yönetici sekreterliği konularında hedef kitle olan genç işsizlere eğitim veriştir.Toplantı ve seminerlerin organizasyonunu yapmış, görünürlük materyallerinin basım ve dağıtım hizmetlerini gerçekleştirmiştir.