2005-DATÇA Esnaf ve Sanatkarlar Odası Personeli Eğitimi

Projenin Adı: DATÇA Esnaf ve Sanatkarlar Odası Personeli Eğitimi
Müşteri: DATÇA Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Fon : DATÇA Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Tarih : Nisan-Haziran 2002
Lidea'nın Rolü: Projenin nihai hedefi turizm sektöründe görevli bütün işçilerin, iş yeri sahiplerinin ve bu sektörle alakalı olan bütün personelin eğitilerek Datça yöresindeki turizmin toplam kalite yönetimi şartlarına uygun hale getirilmesini sağlamaktır. LİDEA ve MEKSA Vakfı işbirliği ile turizm sektörü ve bu sektörün alt sektörlerinde çalışanlar arasından toplam 1000 kişi seçilmiş ve belirli konularda eğitilmişlerdir. Eğitim gören katılımcıların otel müdürü, restoran personeli, taksi ve dolmuş şoförleri, kamu görevlileri, hastane çalışanları gibi görevleri vardır.