2005 Çankaya Belediyesi Personel Eğitimi

Projenin Adı: Çankaya Belediyesi Eğitim Projesi

Müşteri: Çankaya Belediyesi

Fon : Çankaya Belediyesi

Tarih : 2005

Lidea'nın Rolü: Projenin hedefi doğrultusunda Çankaya Belediyesi'nin 1500 personelini görev, sorumluluk düzeyi ve hizmet türlerine göre gruplara ayırarak aylık periyodik iletişim, vücut dili, müşteri memnuniyeti, takım oyunu, liderlik, değişim yönetimi, etkin toplantı yönetimi, uzlaşmazlık yönetimi ve problem çözümü eğitimleri verilmiştir. Ayrıca belediye personelinden 8 kişiye proje yönetim döngüsü eğitimi verilmiştir.