2005-2007 Balkanlar ve Küçük Asya E-Girişimci Gelişim Projesi

Proje Adı: Balkanlar ve Küçük Asya E-Girişimci Gelişim Projesi

Fon Kaynağı: AB
Süresi: 24 ay
Başlangıç Tarihi: 2005
Bitiş Tarihi: 2007
Yer: Turkiye, Yunanistan, Romanya, Norveç
İlgili Taraflar: Kavrakoglu Danışmanlık(TR) Timsoft (RO),
L&G Business ServicesLtd (RO),
Subito! Research&Futures (NO)
IDEC SA (GR)
GAYA(TR)
Proje Konusu: Projenin genel amacı, hem online eğitim hem de sınıf içi eğitim aracılığıyla, okur-yazar kesime hitap etmesine rağmen daha çok eğitim açısından yetersiz olan küçük işletme sahiplerinin ve girişimci adaylarının eğitilmesidir.Özellikle hedeflenen kesim ise kadın girişimcilerdir.
Lidea'nın Rolü: Proje kapsamında Lidea, eğitim içeriklerinin hazırlanması, eğitimlerin ve eğitimcilerin organizasyonu, toplantı ve seminerlerin organizasyonu gibi konularda hizmet vermiştir.