2005-2006 Kadın Haklarına İlişkin TV Programlarının Hazırlanması

Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kadınların Haklarına İlişkin TV Programlarının Hazırlanması
Fon Kaynağı: NED
Süresi: 12 ay
Başlangıç Tarihi: 2005
Bitiş Tarihi: 2006
Yer: Adıyaman, Urfa, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak
İlgili Taraflar: GAYA
Proje Konusu: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Adıyaman, Urfa, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak illerinde kadınların sosyal bilinçlerinin geliştirilmesi ve girişimciliğe yönlendirilmesi için kadın temalı 16 adet televizyon programının hazırlanmasıdır. Bu sayede ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri ve aynı zamanda toplumdaki statülerini arttırmaları amaçlanmıştır.
Lidea'nın Rolü: Proje kapsamında Lidea, TV çekimlerinin organizasyonunu gerçekleştirmiştir. Projenin bitiminde tanıtım amacıyla CD, brosür ve kitapçıkların hazırlanması ve ilgili kuruluşlara dağıtılması gibi konularda hizmet vermiştir.