2005-2006 Güneydoğu'da İnsan Hakları Eğitimi ve Farkındalık Yaratımı Projesi

Projenin Adı: Güneydoğu'da İnsan Hakları Eğitimi ve Farkındalık Yaratımı Projesi
Müşteri: NED VAKFI
Fon : NED VAKFI
Tarih : Nisan 2005-Mart 2006
Hizmet Verilen Kuruluş : GUNSİAD
Projenin Amacı: Proje insan hakları eğitimini yaymayı ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanların mevcut insan haklarının Türkiye ve uluslararası platformdaki uygulamaları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlar. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt illeri pilot uygulama yapılabilmesi için proje zemini olarak seçilmiştir. Proje GUNSİAD ve Diyarbakır Barosu işbirliğinde tasarlanmış ve uygulanmıştır.
Verilen Hizmet: LİDEA proje sahibine projenin tasarımı, uygulanması ve izlenmesi konularında yardımcı danışmanlık hizmeti vermiş ve proje yöneticisini sağlamıştır.