2005- Marmaris Belediyesi Eğitim Projesi

Projenin Adı: Marmaris Belediyesi Eğitim Projesi
Müşteri: Marmaris Belediyesi
Fon : Marmaris Belediyesi
Tarih : Şubat-Nisan 2002
Lidea'nın Rolü: Projenin nihai hedefi turizm sektöründe görevli bütün işçilerin, iş yeri sahiplerinin ve bu sektörle alakalı olan bütün personelin eğitilerek Marmaris yöresindeki turizmin toplam kalite yönetiminin şartlarına uygun hale getirilmesini sağlamaktır. LİDEA ve MEKSA Vakfı işbirliği ile turizm sektörü ve bu sektörün alt sektörlerinde çalışanlar arasından toplam 1100 kişi seçilmiş ve belirli konularda eğitilmişlerdir. Eğitim gören katılımcılar otel müdürü, restoran personeli, taksi ve dolmuş şoförleri, kamu görevlileri, hastane çalışanları gibi çeşitli pozisyonlardan seçilmiştir.