2005- GAP Kırsal Kalkınma Projesi

Projenin Adı: GAP Kırsal Kalkınma Projesi
Müşteri: GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Fon : Avrupa Birliği
Tarih : 2005
Hizmet Verilen Kuruluş: AGRİN Tarım ve Tarımsal Endüstri Mühendislik Danışmanlık Ticaret ve Ltd.Şti.
Projenin Amacı: Projenin amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca kırsal nitelikli gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla yoksulluğun azaltılmasını ve GAP Bölgesi'nde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.
Verilen Hizmet: LIDEA, Halkla ilişkiler ve görünürlük kısa dönem uzmanını sağlamıştır. Bu uzman Kırsal Kalınma projesinin tanıtım ve görünürlük planını, hibe yönetim kampanyasını ve stratejinin elementlerini kapsayan halkla ilişkiler kampanyasının geliştirilmesi görevini yerine getirmiştir.