2004-2005 KÖİDD Adıyaman

Projenin Adı: Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Hizmeti, Adıyaman

Müşteri: Şanlıurfa KOSGEB Merkez Müdürlüğü

Fon: Dünya Bankası

Tarih: Temmuz 2004- Ocak 2005

Lidea'nın Rolü: Proje kapsamı içinde, KOSGEB'e Adıyaman yöresindeki işsizlerin küçük ölçekli işletme kurmak için gerekli yatkınlık ve beceriye sahip olup olmadıklarının tayin edilmesi ve yeterli bulunan kişilerin gerekli iş planlarının geliştirilmesi, iş yerlerinin açılması gibi konularda LİDEA tarafından danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu bağlamda 350 katılımcı arasından 100 kişi seçilmiştir.

Projeye katılan girişimcilerin ortak noktada birleştikleri iş kurma fikirleri tarımsal işletmeler kurup buralarda salça , reçel ve pestil gibi tarım ürünleri üretmek ve/veya satmak üzerine olmuştur.Buna ek olarak, projenin sonunda, kadınlardan oluşan bir girişimci grup da belirlenmiş ve onlarla tekstil ve bölgenin önemiyle ilgili hediyelik eşya üretimi konusunda iş planları yapılmıştır.

Projenin sağladığı diğer bir hedef ise yeni kurulmuş küçük ölçekli işletmelere yeniden yapılanma konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamaktır. Bu danışmanlık hizmetleri 10 yeni kurulmuş firmaya verilmiş ve bu firmaların SWOT analizleri yapılmıştır.

İş planları yapılan toplam 50 girişimciden 15 tanesi kendi şirketlerinin sahibi olarak iş piyasasına girmişlerdir. Bu projenin gerçekleşmesinde, LİDEA projenin planlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarında yer almıştır.