2002- Kars Belediyesi Eğitim Projesi

Projenin Adı: Kars Belediyesi Eğitim Projesi

Müşteri: Kars Belediyesi

Fon : Özel Fonlar

Tarih : 2002

Lidea'nın Rolü: Projenin hedefi doğrultusunda Belediye yönetimi ve çalışanlar yatırım, stratejik yönetim, anlaşmazlıkların çözümü, müşteri ilişkileri, müzakere yetenekleri, liderlik konularında LİDEA ve TOSAM tarafından eğitilmiştir. Bölgedeki servislerin kalitesini arttırmak ve demokratik yönetime katılımı sağlamak amaçlanmıştır. Belediyenin değişik birimlerinden toplam 500 kişi eğitilmiştir. Buna ek olarak, halka ve STK'larına 2 günlük halk seminerleri verilmiştir.