2002- GÜNSİAD Eğitimi Projesi

Projenin Adı: GÜNSİAD Eğitim Projesi

Müşteri: GÜNSİAD

Fon : GÜNSİAD

Tarih : 2002

Projenin Amacı: Projenin hedefi , Ticaret Odası ve KOBİ'leri yatırım, stratejik yönetim, anlaşmazlıkların çözümü, müşteri ilişkileri, müzakere yetenekleri, liderlik konularında eğitmek ve yönetimi bölgedeki servislerin kalitesini arttırmak için değiştirmek ve iş sektörünün kapasite inşasını sağlamaktır.