Hizmet Felsefemiz

Eğitimlerimizin ortak amacı, katılımcıların bilgi, beceri ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirerek bireysel ve kurumsal katma değerin arttırılmasıdır. Bunun yanı sıra LİDEA, birey ve kurumlarda gözlemlediği farklılıkları göz önünde bulundurarak kişiye/kuruma özel eğitim anlayışını benimsemiştir. Her bir eğitimin niteliği ve gereksinimine göre, takım çalışmalarına, vaka analizlerine, ve örnek olaylarına eğitimlerinde sıkça yer vermektedir.