Lidea Hakkında

Toplumların ekonomik ve sosyal gelişim sürecine bakıldığında tarım, sanayi, hizmetler ve bilgi toplumu aşamalarından geçtikleri görülür. Bu sürece ilişkin iki önemli nokta ön plana çıkmaktadır.Bunlardan birincisi bu süreçlerin toplumlar tarafından birinin bitip diğerine geçilmesi şeklinde değil, her birinin aynı anda yaşanırken üretim mekanizmaları içindekiağırlığının değişmesidir. Her toplumda aynı zamanda tarım, sanayi ve hizmet sektörü yer alırken toplumların gelişmişlik düzeylerine göre üretimin ağırlığı tarımdan hizmetlere doğru kaymaktadır. Diğer bir önemli nokta ise Bilgi toplumu denildiğinde bilginin hem üretilen bir meta olması hem de tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerini besleyen bir girdi olmasıdır. Bugün gelinen noktada,bilgi hem en önemli ve değerli ürün, hem de tüm üretim süreçleri için üründeğerini en fazla arttıran girdi haline gelmiştir. Bilgi ekonomik süreçlerkadar, sosyal hayat ve siyasa üretimi için de en önemli faktördür. Kısacası,bilgi güçtür.

LIDEA, Türkiye'nin gerçeklerive gereksinimleri ile dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişimler ve bunlara bağlıolarak gelişen taleple üretim koşullarını takip ederek bu alanlarda ihtiyaçduyulan bilgi, süreç yönetimi ve donanımlı insan kaynaklarını temin etmek veyetiştirmek üzere faaliyet gösteren bir eğitim ve danışmanlık firmasıdır.

Kurulduğu 1998 yılından bugüne kadrosu, hizmetleri ve portföyü artan bir ivme ile büyüyen LIDEA, tüm hizmetlerini profesyonel bir anlayış ve idealist bir ruhla hazırlayarak sunan,sunduğu işin kalitesi kadar ortak ve müşterileri ile ilişkilerinin de kalite ve devamlılığına özen gösteren bir kuruluştur. Sunduğu çok çeşitli hizmetleri,alıcının ihtiyaç, yapı ve karakterine göre özel olarak hazırlayan LIDEA, eğitim,danışmanlık ve proje yönetimi alanlarında her zaman doğru ve güvenilir bir ortak olmuştur.